Evis

Evidence servisu a předepsané údržby zařízení

Na této stránce najdete nejčastěji kladené otázky k systému Evis. Máte-li jiný dotaz, zašlete jej na naši technickou podporu

Jakým způsobem probíhá zakoupení a registrace programu?

Vyplňte online objednávku. Poté vám bude na uvedený e-mail zaslána proforma faktura. Po jejím uhrazení vám zašleme instalační soubory a konečnou fakturu. Pokud budete vyžadovat jiný způsob platby, kontaktujte naši technickou podporu.

Nepřístupná data ve Windows Vista.

Pokud instalujete program ve Windows Vista jako uživatel, nastavte při instalaci volbu "Instalovat jako uživatel". Toto nastavení provede instalaci programu do adresáře "C:\Evis". Pokud je provedena instalace do adresáře "Program files" je nutné nastavit pro adresář "Evis" přístupová práva pro uživatele. Jestliže nebudou práva nastavena, systém může hlásit nepřístupnou databázi.

Instalace síťové verze systému.

Aplikaci Evis není nutné instalovat na server. Instalaci proveďte pouze na stanice. Po instalaci na stanicích a spuštění aplikace Evis, budete dotázáni na cestu k datovému souboru. Cesta bude uložena pro další spuštění. Cestu můžete později změnit v parametrech systému.