Evis

Evidence servisu a předepsané údržby zařízení

Online objednávka a stažení zkušební verze systému Evis

Stránka obsahuje výčet všech provedených změn v systému Evis. Zde máte možnost porovnat Vaši verzi s posledními vydanými verzemi a ihned objednat aktuální verzi či upgrade na aktuální verzi systému.

Aktuální verze programu pro provedení automatické aktualizace aswupdate. Soubor rozbalte do adresáře kde máte nainstalován systém Evis a spusťte jej.

Verze 3.113.3

 • Oprava založení karty zařízení

Verze 3.113.2

 • Drobné úpravy vzhledu formulářů

Verze 3.113.1

 • Oprava historie změn zařízení
 • Nová verze aktualizátoru aswupdate.exe

Verze 3.113.0

 • Nové položky teploty a vlhkosti na kartě zařízení

Verze 3.112.1

 • Úprava formuláře hromadných změn
 • Oprava příznaků objednávek po hromadném zápisu údržby
 • Úprava přepočtu zásoby v přehledu náhradních dílů
 • Úprava detailního výběru

Verze 3.112.0

 • Označení sekcí pro export

Verze 3.111.7

 • Nové položky v seznamu zařízení u hromadných změn/zápisů
 • Možnost výběru označených zařízení v přehledu servisních organizací

Verze 3.111.6

 • Úprava hromadného zápisu údržby
 • Úprava výběru pro hlášení údržby po spuštění aplikace

Verze 3.111.5

 • Úprava zálohy dat EvisPro pro velké RTF přílohy

Verze 3.111.4

 • Formulář žádanky natahovací

Verze 3.111.3

 • Zobrazení žádanky a dalších z přehledu vazeb na zařízení

Verze 3.111.1,2

 • Drobné úpravy

Verze 3.111.0

 • Zobrazení přehledu náhradních dílů v samostatném formuláři
 • Výdej náhr.dílů - možnost zobrazit jen nenulové položky
 • Záznamy o údržbě - tisk jednoho záznamu údržby

Verze 3.110.1

 • Interní úpravy pro zvolenou výrobu nebo zdravotnictví
 • Převod dat včetně rušení dočasných tabulek

Verze 3.110.0

 • Cena servisního úkonu
 • Sleva u servisní organizace
 • Úprava přístupů na funkce aplikace

Verze 3.109.0

 • Násobná položka IČP a ZTV
 • Číselníky IČP a ZTV
 • Hromadný zápis položek IČP a ZTV do zařízení
 • Úprava tisku protokolu měření dle zákona 375/2022
 • Oprava výběru dle intervalu údržby
 • Oprava zobrazení stavu odstávky v hlavním přehledu

Verze 3.108.5

 • Tisk údržby s cenami / bez cen

Verze 3.108.4

 • Oprava tisku Evidenčního listu zařízení

Verze 3.108.3

 • Hromadné tisky měření
 • Načtení minulého stavu měření tlačítky
 • Hromadná změna pozáručních servisů

Verze 3.108.2

 • Oprava hromadného zápisu údržby
 • Druhá záložka měření nastavuje údaje předchozího záznamu

Verze 3.108.1

 • Oprava výběru zařízení
 • Doplněno Int.ev.číslo do žádanek

Verze 3.108.0

 • Oprava uložení detailního výběru
 • Příznak probíhající odstávky
 • Úprava ukládání a načítání šířek gridů
 • Vložení a zobrazení adesáře s dokumenty

Verze 3.107.0

 • Upravení formulářů pro grafiku Windows 10
 • Hrom.změna serv.organizací s možností označení záznamů
 • Náhledy s datem vystavení a autorem
 • Evidence org.(a další) v režimu jen pro čtení při užití jimým uživatelem
 • Hromadný zápis plánu
 • Náhledy v evidenci žádanek
 • Oprava zápisu dop.údajů na kartě / zápis o převzetí

Verze 3.106.0

 • Nastavení par. pro zasílání emailů přes evismon (sekce, org, iu)
 • Hromadný zápis zázn. o údržbě s volbou ano/ne pro každý záznam

Verze 3.105.0

 • Načtení dat dle datapath.inf
 • Výběr zařízení dle příznaku ÚOŽE

Verze 3.104.0

 • Označení oblíbených zařízení
 • Změna sestav - nová legislativa 2022

Verze 3.103.0

 • Zvětšení rozsahu položky QR kód / UDI

Verze 3.102.3

 • Úprava formuláře volby zdroje dat
 • Nastavení přístupů pro nové verze Windows 10
 • Doplnění nových položek do přehledu zařízení
 • Úprava nastavení položek přehledu zařízení

Verze 3.102.2

 • Oprava chybového hlášení při přihlašování na SQL server
 • Oprava vložení zařízení do objednávky s dlouhým popisem údržby

Verze 3.102.1

 • Přesun údajů žádanky do externí žádanky

Verze 3.102.0

 • Propojení evismobile (nový servis)

Verze 3.101.0

 • Přehled na více než 32tis záznamů

Verze 3.100.1

 • Oprava zobrazení hlášených zařízení po startu
 • Oprava tisku nákladů údržby při výběru označených záznamů a vyber všude
 • Oprava zobrazení typu údržby při nastavené ext.žádance

Verze 3.100.0

 • Označení řádků přehledů
 • Nová položka UDI - qr kód výrobce
 • Žádankový systém - kontrola na malý / veliký soubor
 • Žádankový systém - upload souborů s překódováním jména

Verze 3.99.0

 • Hromadný tisk karty zařízení a zápisu o převzetí
 • Typ vlastnictví zařízení do karty zařízení

Verze 3.98.3

 • Údržba dat samostatně opravuje příznaky žádanek

Verze 3.98.2

 • Úpravy hromadné údržby dat

Verze 3.98.1

 • Úpravy externích žádanek

Verze 3.98.0

 • Typ vlastnictví zařízení do externí žádanky
 • Hromadný tisk Karet zařízení
 • Hromadný tisk Zápisu o převzetí
 • Zmenšení formuláře výběru
 • Archivace a dearchivace žádanek
 • Archivace a dearchivace externích žádanek
 • Úprava evidence příznaků žádanek a ext.žádanek

Verze 3.97.3

 • Oprava zápisu definice doplňkových údajů

Verze 3.97.2

 • Úprava nastavení údajů pro přihlášení na SQL server
 • Doplnění zápisu do log souboru při chybě programu

Verze 3.97.1

 • Oprava hromadného zápisu údržby - EvisPro
 • Oprava zápisu údržby při ručním vložení obj, žádanky, ext.žádanky

Verze 3.97.0

 • Úprava hromadného zápisu údržby zařízení
 • Odesílání emailů přes SMTP se SSL
 • Úprava aplikace pro monitory s vysokým rozlišením

Verze 3.96.2

 • Oprava tisků hrom.měření z Údržby zařízení

Verze 3.96.1

 • Úprava tisků nákladů na údržbu - naspisy na všech stranách
 • Úpravy kalibračních listů
 • Přehled měření

Verze 3.96.0

 • Úprava údržby dat
 • Úpravy pro napojení na Evis Mobile
 • Rozšíření karty o QR kód

Verze 3.95.1

 • Úprava údržby dat
 • Rozšíření umístění u dokumentů

Verze 3.95.0

 • Rozšíření položek přejímacího řízení
 • Rozšíření položek plánu údržby
 • Rozšíření položek kontaktů u organizací

Verze 3.94.0

 • Rozšíření položek přejímacího řízení
 • Změna velikosti evidenční karty
 • Do sestav nákladů a údržby přidán celkový součet za P+N

Verze 3.93.0

 • Rozšíření sestav nákladů na údržbu
 • Úprava tisku evidenčního listu
 • Umístění a poznámka včetně možnosti výběru z číselníku
 • Hromadný zápis přejímacího řízení

Verze 3.92.1

 • Úpravy tisku plánované údržby
 • Údržba dat SQL ruší také tabulky tmp_*
 • Funkce Vyfiltruj v přehledu zařízení
 • Funkce Vyhledej v přehledu zařízení
 • Úprava zápisu údržby s vazbou na objednávku
 • Úprava globálního vyhledávání

Verze 3.92.0

 • Úprava hromadné změny zařízení
 • Kontrola zadání MJ při použití provozních hodin
 • Úpravy protokolu o revizi el.spotřebiče

Verze 3.91.0

 • Protokol o revizích a kontrolách el.spotřebiče čsn 331600

Verze 3.90.0

 • Napojení aplikace na Evis Mobile
 • Záměna oddělovače výběru , za |

Verze 3.89.1

 • Import z informačního systému ESO
 • Výběr zařízení dle externí žádanky
 • Plánovaná cena údržby + sestava

Verze 3.89.0

 • Plánovaná cena údržby

Verze 3.88.0

 • Evidence školitelů s vazbou na zařízení
 • Výběr v přehledu objednávek
 • Výběr v přehledu žádenek
 • Výběr v přehledu externích žádenek
 • Souhrnný tisk servisního deníku
 • Úpravy pro cizojazyčné verze aplikace (ANG, DE, SK)
 • Oprava načtení vazeb školení
 • Oprava chyby při zakládání ND z příjmů ND
 • Oprava změny zobrazení přehledu žádanek
 • Oprava načtení police v ND u servisů a odstávek
 • Oprava vložení prázdného řádku do objednávky při definici s datumem
 • Oprava zápisu null hodnot v množství u náhr.dílů

Verze 3.87.0

 • Cenová nabídka a souhlas do žádanky
 • Hromadný zápis dokumentů k zařízením

Verze 3.86.2

 • Oprava předávacího protokolu na pavilon
 • Úprava karty zařízení - kontrola na délku zadávaných údajů
 • Výr.číslo zařízení do přehledu příslušenství
 • Tisk a export historie změn zařízení
 • Možnost vložení více náhledů najednou
 • Zabezpečená komunikace přes SSL
 • Záměna domény MOLO za EVISPRO

Verze 3.86.1

 • Oprava zápisu množství na kartu ND při inventuře
 • Oprava založení žádanky a ext.žád. po prohlížení z vazeb
 • Oprava zápisu příznaků po vyřízení žádanky, ext.žádanky
 • EvisPro - oprava načtení zálohy dat

Verze 3.86.0

 • Plánování dle provozních měřidel (mth, km, …)
 • Rozšíření názvu pro servisní zásahy
 • Zobrazení žádanky v prohlížeči

Verze 3.85.0

 • Proškolení úžívání zařízení
 • Předání zařízení na pavilon
 • Přednastavení původních dat při zakládání nového kal.listu

Verze 3.84.0

 • Hromadný zápis údržby včetně definic
 • Možnost editace definice záznamů údržby z funkcí po výběru
 • Tisk dalších sestav z menu přehledu
 • Rozšířeny položky přejímacího řízení
 • Možnost přeřazení náhledů
 • Tisk nákladů pro plánované a neplánované úkony
 • Rozšíření položek technických údajů
 • Rozšíření položek hromadných změn
 • Interní úpravy programu

Verze 3.83.1

 • Interní úpravy programu

Verze 3.83.0

 • Přidána klasifikace produkce (CZ-CPA)
 • Velikost a typ fontu se přebírá do dokumentu objednávky
 • Úprava tisku data příští kalibrace pro historické záznamy

Verze 3.82.1

 • EvisPro - načtení dat demoverze po založení tabulek na serveru
 • Kontrola na povolený rozsah data v zápisu/plánování údržby

Verze 3.82.0

 • Způsob fakturace pro ext.žádanky
 • Možnost vyřízení obj., žádanky, ext.žádanky z vazeb na zařízení
 • Oprava exportu organizací

Verze 3.81.0

 • Nové číselníky metrologie
 • Vyhledávání v číselníku organizací
 • Úprava editace číselníku organizací - výr,dod,ser změna na Ano
 • Servisní deník - uložení stavu volby "Jen aktuální rok"
 • Možnost vložení servisní organizace a kontaktu do ext.žádanky
 • Úprava sestav - int.evid.číslo, metr.číslo, metr.typ
 • Oprava založení/zrušení řádku údržby
 • Oprava založení/zrušení řádku plánu
 • Oprava stornování editace protokolu při fokusu na textbox
 • Oprava zálohování dat z SQL serveru - pokud obsahuje znak |
 • EvisPro - možnost obnovy zálohy nižší verze dat
 • EvisPro - oprava data změny v historii změn zařízení

Verze 3.80.1

 • Oprava uložení historie změn karty zařízení

Verze 3.80.0

 • Úpravy karty zařízení

Verze 3.79.1

 • Oprava zrušení příznaku ext.žádanky při hromadném zápisu údržby

Verze 3.79.0

 • Datum plnění do externích žádanek
 • Oprava chyby načtení monitorovací verze

Verze 3.78.3

 • Úpravy zobrazení formulářů
 • Úprava načtení dat klienta
 • EvisPro - Úprava založení nové databáze

Verze 3.78.2

 • Úprava rušení nulových karet náhradních dílů (pouze nulové MJ)
 • Úprava založení nové organizace - nastavaní V,D,S na ANO
 • Oprava definice objednávek - založení prvního záznamu
 • Oprava zápisu nového náhradního dílu do odstávek

Verze 3.78.1

 • Přehled plánu údržby - výběr včetně odpovědné osoby
 • Úprava údržby dat
 • Doplnění base64 v kódování textů
 • Úprava protokolu (ve znění pozdějších předpisů)

Verze 3.78.0

 • Přidán oddíl pro patičku stránek do definice objednávek
 • Oprava vyhodnocení objednávek - tlačítko storno
 • Položka "Úroveň stromu" do detailního výběru
 • Editace žádanky - po stisku tlačítka uložit jsou nepřístupná ostatní tlačítka
 • Zvětšení fontu v tisku přehledu údržby a tisku likvid./předávacího protokolu
 • Rozšíření názvu pro definici pracovních postupů

Verze 3.77.0

 • Rozšíření měření, kalibrační protokoly
 • Přidáno datum do tisku patičky evidenčního listu
 • Nastavení výrobce, dodavatele, servis.org u organizací
 • Hromadný zápis likvidačních protokolů při hromadném vyřazení
 • Meziskladový přesun ND - zobrazit polici a oddíl při změně skladu
 • Oprava zobrazení výběrového formuláře v přehledu reklamací
 • Oprava zobrazení vyšší úrovně na kartě pro NEadministrátory
 • Oprava zapisu stromové struktury u nových zařízení
 • Oprava načtení přístupů na sekce

Verze 3.76.0

 • Číselník odpovědných osob - jméno musí být vyplněno
 • Rozšíření položky "Účetní doklad" na kartě zařízení
 • Rozšíření položky "IČP" na kartě zařízení
 • Násobný zápis IČP zobrazuje výpis jednotlivých prvků
 • Výběr zařízení dle IČP
 • Windows Vista spouští oledb 4.0
 • Možnost vynutit aktualizaci programu - jen registrovaní uživatelé
 • Zasílání emailů přes SMTP (žádanky, ext.žádanky)
 • Možnost výběru včetně podmínky NEBO
 • Servisní úsek do externích žádanek
 • Oprava zobrazení položky "Úroveň stromu" v hlavním přehledu
 • Oprava zrušení prázdného řádku v číselníku kategorií
 • Oprava zobrazení menu při přístupu pouze na prohlížení karty
 • Oprava hromadné změny údaje "Hlásit předem" v přehl.plánu údržby

Verze 3.75.0

 • Ikony v náhledech dokumentů pro negrafické soubory
 • Evidence ND - police, oddíl zobrazit při změně skladu
 • Technik v evidenci odstávek povinný
 • Evispro - přehled protokolů
 • Evispro - úprava exportu odstávek s funkcemi
 • Evispro - zadat zůstatkovou hodnotu protokolu + tisk
 • Evispro - úprava loga na protokolech

Verze 3.74.0

 • Evispro - historie změn údajů zařízení
 • Evidence náhradních dílů - gridy s uložením šířky sloupců

Verze 3.73.3

 • Úprava zápisu serv.organicí při prázdné serv.organizaci v plánu údržby

Verze 3.73.2

 • Oprava zobrazení tlačítka pro zrušení náhledu

Verze 3.73.1

 • Aktivace aplikace
 • Oprava globálního výběru - velká čísla

Verze 3.73.0

 • Úprava exportních souborů pro výdejní automat
 • Úprava zápisu dokumentů při kopii zařízení
 • Kontrola na duplicitu inv.čísla při uložení zařízení
 • Při zrušení dokumentu se zruší přiřazené náhledy
 • Oprava zápisu údržby zařízení pro zařízení nižších úrovní

Verze 3.72.2

 • Údržba dat aktualizuje vazby servisních organizací na kartě zařízení

Verze 3.72.1

 • Oprava exportu organizací
 • Oprava zápisu plánu údržby při uložení karty zařízení
 • Opravy výběru v přehledu náhledů dle zdroje
 • Při zrušení údržby dotaz na změnu plánu podle minulé údržby
 • Oprava zápisu data a uživatele který provedl změnu v odstávce

Verze 3.72.0

 • Násobný zápis techniků u odstávek
 • Blokace popisu/poznámky v žádance pokud není žádné zařízení
 • Úprava tisku odstávek včetně náhradních dílů
 • Oprava založení prvního záznamu detailních odstávek

Verze 3.71.1

 • Oprava data plánu při zrušení naplánovaných úkonů

Verze 3.71.0

 • Plán údržby s možností nastavení pouze na pracovní dny
 • Možnost výběru data z kalendáře
 • Zobrazení složky s dokumenty k organizaci (pr.tl.myši v organizacích)
 • Hromadná změna plánu údržby
 • Údržba dat opravuje data plánu na kartě zařízení
 • Údržba a hromadná údržba zapisuje datum plánu do karty zařízení
 • Nastavení data plánu při zrušení naplánovaných úkonů
 • Detailní odstávky
 • Náhradní díly k odstávkám
 • Možnost přidat sekci do přehledu
 • Barevné označení sekcí v definici+barevně rozlišit v přehledu
 • Oprava založení karty bez zadaného plánu
 • Oprava výběru a položek přehledu plánu při plán.vč.servis.organizace
 • Oprava zápisu množství a ceny do skladu ND při změně ND v údržbě

Verze 3.70.0

 • Nová položka "Oddíl" pro skladový automat
 • Stav skladu včetně názvu skladu
 • Možnost zrušení skladových karet ND s nulovou zásobou
 • Možnost zobrazení datumu nejbližšího plánu v přehl.zařízení
 • Je-li vloženo datum plánu v přehledu, červěné označení prošlých záznamů
 • Tisk štítků s čárovým kódem z přehledu náhradních dílů
 • Úprava zobrazení přístupů na funkci
 • Zákaz přesunu záporného množství meziskladovým přesunem

Verze 3.69.1

 • Evidence skladů náhradních dílů
 • Vrácení příjmu/výdeje
 • Meziskladový přesun
 • Výběr a uložení výběru pro export odstávek, náhradních dílů a plánu dle středisek
 • Export odstávek, náhradních dílů a plánu dle středisek do xls
 • Oprava zobrazení příznaku "U" v přehledu
 • Oprava přepočtu data plánu z údržby na win8 (datum s mezerami)

Verze 3.69.0

 • Nový číselník funkcí odpovědných osob
 • Výběr a uložení výběru pro export odstávek, náhradních dílů a plánu dle sekcí
 • Export odstávek, náhradních dílů a plánu dle sekcí do xls
 • Kontrola při rušení organizace na existenci v náhradních dílech

Verze 3.68.1

 • Úprava kopie zařízení - bez datumů údržby a plánů
 • Úprava tisku passportu a předávacího protokolu
 • Oprava spuštění aplikace bez nastavených dat
 • Oprava importu z NIS - zrušení násobných servisních organizací
 • Úprava tisku evidenční list, passport, přehled údržby, zápis o převzetí

Verze 3.68.0

 • Úprava sestav nákladů a serv.deník - plánováno/neplánováno
 • Nová položka "Plánováno" do číselníku servisních úkonů
 • Oprava výběru v přehledu plánu údržby zařízení
 • Oprava editace odstávek

Verze 3.67.0

 • Oprava zápisu údajů poznámkového bloku
 • Plánovaná/neplánovaná údržba pro údržbu, serv.deník, hrom.zápis údržby, grafy, sestavy nákladů
 • Údržba dat opravuje příznaky externích žádanek
 • Úprava založení tabulek v nové databázi
 • Kontrola na definici reklamací při tisku reklamačního protokolu
 • Oprava ctrl+f v hlavním přehledu

Verze 3.66.0

 • Údržba zařízení - položka "Provedl" násobně z odpovědných osob
 • Oprava hromadné změny servisních organicí

Verze 3.65.3

 • Úprava zobrazení záložního zařízení na kartě kritického zařízení
 • Úprava barevného rozlišení řádků v přiřazení záložního zařízení

Verze 3.65.2

 • Úpravy tisku provozníhjo deníku
 • Úprava hromadného zápisu záložního zařízení
 • Oprava zobrazení KZ po návratu do přehledu

Verze 3.65.1

 • Zrychlení načítání Servisního deníku
 • Úprava tisku provozního deníku

Verze 3.65.0

 • Barevné rozlišení řádků přehledů
 • Poznámku plánu údržby do přehledu plánu a tisků
 • Kritická a záložní zařízení (karta zařízení)
 • Přehled kritických a záložních zařízení

Verze 3.64.1

 • Možnost vložení nové organizace z editace reklamace
 • Možnost tisku prázdné reklamace
 • Doplnění funkce "Údržba dat"
 • Oprava tisku údržby dle serv.org. při výběru na servisní organizaci
 • Oprava hrom.zápisu údržby - vždy plánuje dle posledního data
 • Oprava zobrazení dokumentu objednávky klikem do přehledu
 • Oprava editace číselníku opdovědných osob
 • Oprava rezervovaných licencí

Verze 3.64.0

 • Grid organizací včetně dokumentů
 • Dokumenty do reklamací
 • Vazby zařízení s možností prohlížení objednávek, žádanek, ext.žádanek
 • Obnova dat ze zálohy nastaví aktuální datum
 • Žádanky s rozlišením na sekce, prohlížení/aktualizace
 • Editace poznámek žádanky ve stavu Z
 • Rezervované licence
 • Kontrola na verzi dat pro převod z nižší verze než 3.0.0
 • Oprava změny typu údržby ze zvolené žádanky
 • Oprava zobrazení vazeb a přiřazení do ext.žádanek při vypnutých ext.žádankách
 • Oprava funkce "Přístup na funkci"
 • Oprava prohlížení objednávek, žádanek, ext.žádanek
 • EvisPro - Výběr dle jedné hodnoty ve všech údajích zařízení
 • EvisPro - Oprava přihlášení na SQL server

Verze 3.63.0

 • Evidence reklamací
 • Centrováví formlulářů objednávek, žádanek, náhr.dílů, reklamací

Verze 3.62.0

 • Přepínání typu dat dle instalátoru
 • Doplnění evidenčního čísla a e-mailu k organizacím
 • Číselník odpovědných osob alfanumericky
 • Kód servisních úkonů zvětšen na 3 místa
 • Tisk organizací a kontaktů
 • Evidence dokumentů u organizací
 • Tisk prov.deníku s/bez údajů metrologie
 • Kopie přístupových práv do vybraných uživatelů
 • Přístupy uživatelů ke zvolené funkci
 • Úprava tisku provozního deníku (třídy, plány)
 • Oprava sestav nákladů na údržbu (překrývání položek)
 • Oprava rozsahu poznámky údržby u zařízení v objednávce
 • Oprava rozsahu položky izolační třída na kartě
 • Oprava importu unicos, nis, orsoft
 • Oprava obnovy dat zrušených záznamů ext.žádanek, náhr.dílů

Verze 3.61.2

 • Import kategorií do číselníku Kategorie dle VZP
 • Úprava tisku protokolu o provedení prohlídky (Dle ČSN EN 62353)
 • Možnost přepnutí typu aplikace zdravotnictví/výroba v parametrech systému
 • Tisk "velké" poznámky údržby do sestavy Přehled údržby zařízení
 • Rozšíření tisku likv. a předávacího protokolu
 • Sestava Přehled údržby zařízení včetně sumy
 • Oprava aktualizací přes lok.server
 • Rozšíření tisku likv. a předávacího protokolu - odp.osoba
 • Doplnění lokalizace
 • EvisPro - Oprava zálohy

Verze 3.61.1

 • Tisk sestav z karty zařízení
 • Úprava tisku výrobce, dodavatele, serv.organice v Evidenčním listu
 • Oprava zápisu země původu, roku výroby, skp na kartě zařízení
 • Oprava chyby při vkládání nového řádku plánu ve win7 a win8

Verze 3.61.0

 • Nový číselník Vazby zařízení (Kategorie přístroje dle VZP)
 • Násobný zápis Vazeb zařízení (Kategorií přístrojů dle VZP)
 • Oprava zápisu karty
 • Oprava tisku odstávek

Verze 3.60.1

 • Win 7,8 používá Microsoft.Jet.OLEDB.4.0
 • Úprava komponent programu pro Microsoft.Jet.OLEDB.4.0

Verze 3.60.0

 • Přístupy uživatelů ke zvolené funkci
 • Autor a datum změn u objednávek, žádanek a externích žádanek
 • Vylepšení přihlašovacího formuláře
 • Vytvoření nové objednávky z plánu údržby
 • Hromadná změna textu v soboru náhledů
 • Zápis údržby se samostatnými externími žádankami
 • Možnost vkládání zařízení do stromové struktury
 • Zápis záznamů údržby do nižších úrovní stromu
 • Zápis záznamů plánu do nižších úrovní stromu
 • Vazba na "Plán a objednávky" - přidán druh řádku, oprava vazeb
 • Automatické odhlášení při nečinnosti
 • Evidence žádanek změn majetku
 • Kontrola na max 9míst čísla ext.žádanky, žádanky majetku
 • Organizace včetně poznámky
 • Rozšíření položek kontakt a poznámka v kontaktech na 80zn.
 • Oprava tisku pracovních postupů (zástupná slova)
 • Oprava založení 1.zařízení na nově založené databázi EvisPro
 • Oprava hrom.zápisu údržby - vazba do žádanek, ext.žádanek
 • Oprava třídění dle inv.čísla ve výdeji náhradních dílů
 • Oprava načtení telefonu a emailu při aktualizaci žádanky z přehledu
 • Oprava příjmu ND při zrušení posledního řádku

Verze 3.59.1

 • Oprava číselníku podmínek provozu
 • Oprava uložení dokumentu objednávky

Verze 3.59.0

 • Přehled událostí
 • Přidána položka Servisní úsek do žádanek
 • Výběr náhledů pro existující/neexistující soubor

Verze 3.58.0

 • Způsob pořízení rozšířen na 35 znaků

Verze 3.57.0

 • Definice textů
 • Možnost výběru záznamů přes číselníky "Bez rozlišení"
 • Pracovní postupy
 • Údržba dat - kontrola příznaků Ž/E
 • Náklady středisek
 • Úprava číselníku podmínky provozu - zákaz prázdného názvu
 • Oprava nabízených žádanek/ext.žádanek v záznamech o údržbě
 • Oprava zápisu příznaků Ž/E v přehledu zařízení

Verze 3.56.1

 • Úprava zápisu IČP u nových zařízení
 • Archivace IČP při zrušení zařízení
 • Podmínky provozu do přehledu IČP
 • Tisk přehledu údržby zařízení z aktualizace záznamů o údržbě
 • Vazby zařízení do objednávek, žádanek, ext.žádanek
 • Oprava načtení přehledu po zápisu objednávky
 • Oprava zobrazení příznaků O/Z/E při založení zrušení O/Z/E
 • Oprava tisku evid.listu a zápisu o převzetí - názvy příslušenství

Verze 3.56.0

 • Průvodce nastavením aplikace
 • Násobné IČP u zařízení
 • Zrušení zázn.údržby nastaví stav žádanky na "N"
 • Přidána položka "Typ zařízení" do přehledu serv.organizací
 • Kontrola na starší datum databáze než byla poslední aktualizace

Verze 3.55.3

 • Úprava komponent pro formát datumů s mezerami (win8)
 • Nastavení data a typu min.údržby při zápisu údržby z karty zařízení
 • Úprava aktualizace programu při jiném formátu než dd.mm.yyyy (win8)
 • Vynulování příznaku aktualizace plánu po načtení karty zařízení
 • Jako nápověda použit soubor napoveda.pdf
 • Oprava rušení objednávek bez definice objednávek uživatele
 • Oprava rušení objednávek stejného čísla

Verze 3.55.2

 • Položka UMDNS přidána do hromadných změn
 • Údržba dat s kontrolou zařízení->plán

Verze 3.55.1

 • Úprava načtení dat z registru ve Win7

Verze 3.55.0

 • Export názvů středisek v externích žádankách
 • Definice uživatelů v lokální verzi
 • Vstup do aplikace v lokální verzi pouze definovaným uživatelům
 • Přidán e-mail do definice uživatelů
 • Externí žádanky včetně zpětného e-mailu
 • Historie změn programu
 • Ruční kontrola nové verze programu

Verze 3.54.0

 • Úprava detailního výběru
 • Označení řádků v hromadném zápisu údržby
 • Vložení náhledů v hromadném zápisu údržby
 • Detailní rozpis cen údržby - přidána položka ostatní
 • Tlačítko údržby zařízení na kartě pod plánem
 • Předávací protokol
 • Likvidační protokol
 • Tisk zvolených údajů zařízení na štítky
 • Zvětšení formuláře výběru v servisním deníku
 • Oprava kódování textu servisu v externích žádankách
 • Oprava rušení organizací
 • Oprava tisku externí žádanky
 • Oprava exportu přehledu plánu údržby v měsíci
 • Oprava tisku přehledů (skryté položky)

Verze 3.53.0

 • Globální číselník druhů zařízení
 • Možnost zobrazení / skrytí položky "Prodlení"
 • Informace o verzi programu na hlavní obrazovce
 • Údržba dat s informací o průběhu
 • Úprava rušení a obnovy záznamů
 • Úprava definice sekcí

Verze 3.52.1

 • Oprava hromadného zápisu záznamů o údržbě
 • Oprava zamykaní funkce hromadný zápis zdravotních výkonů

Verze 3.52.0

 • Název ve výběrovém fomuláři přes číselník názvů
 • Rozšířena položka "Protolol" na 50 znaků
 • Definice vzorů záznamů o údržbě
 • Načtení předdefinovaných hodnot v editaci údržby zařízení
 • Nový číselník "Obsluha"
 • Nelze změnit přihl.jméno uživatele pokud má nastaveny přístupy
 • Příznak přiřazení žádanky a ext.žádanky k zařízení
 • Zrušení příznaku žádanky a ext.žádanky zápisem údržby

Verze 3.51.0

 • Možnost výběru zrušených záznamů dle uživatele a data zrušení
 • Označení řádků přehledu s možností výběru (Alt+myš)
 • Automatická aktualizace pro Windows 7
 • Export dat přehledu do XLS s možností zrušení akce
 • Export dat nákladů dle středisek do XLS s možností zrušení akce
 • Třídení položky umístění ve výběrovém formuláři
 • Oprava zobrazení prázdného formuláře pohybů náhradních dílů
 • Oprava zápisu sekcí při navedených přístupech na sekce
 • Oprava (ext)žádanek při nastaveném číselníku servisu na KÓD
 • Oprava chyby při zrušení všech údržeb při existujícím plánu
 • Oprava přístupů uživatelů - zrušení střediska zruší přístup

Verze 3.50.0

 • Oprava zápisu plánu údržby v záznamech o údržbě

Verze 3.49.0

 • Možnost navedení ceny náhradních dílů při údržbě zařízení
 • Celková cena navedených náhradních dílů převzata do záznamu o údržbě

Verze 3.48.1

 • Oprava příjmu náhradního dílu (chyba při navedení nového ND z příjmu)
 • Zobrazení jen navedených úrovní odstávek (dle číselníku)

Verze 3.48.0

 • Možnost povolení změny předpokládané ceny příjmem u jednotlivých ND
 • Změna předpokládané ceny náhradního dílu příjmem
 • Oprava navádění záznamů o údržbě
 • Možnost navedení nového náhradního dílu z příjmu
 • Automatické/ruční číslování nových náhradních dílů

Verze 3.47.0

 • Rozšířena poznámka v evidenci odstávek na 250 znaků
 • Nový 3 úrovňový číselník odstávek
 • Nová položka Druh zařízení na kartě zařízení
 • Nový číselník druhů zařízení
 • Oprava navádění intervalu plánu údržby (hodnota 0)
 • Lokální verze nezobrazuje položku "Aktualizoval" (vždy prázdná)
 • Kontrola datumů odstávek (zahájení vyšší než ukončení a naopak)
 • Přidána položka Technik do evidence odstávek

Verze 3.46.0

 • Čas prodlení provedení údržby
 • Úprava tvorby dokumentu objednávky v RTF
 • Plánování servisních zásahů dle provedené údržby / pevné plánování
 • Čas prodlení plánované údržby k dnešnímu dni
 • Oprava přejmenování položek pro cizí jazykové verze
 • Operativní odstávky
 • Vyhodnocení odstávek
 • Náklady na údržbu s řádky kde je cena nebo cena za ND nebo cas
 • Oprava desetinných míst v položce celkem na sestavách nákladů
 • Přidána položka katalogové číslo do příjmu a výjede náhradních dílů

Verze 3.45.1

 • Použité náhradní díly
 • Oprava chyby v tisku evid.listu zařízení

Verze 3.45.0

 • Přidána položka skutečná cena do objednávky
 • Tisk přehledu objednávek, žádanek, ext.žádanek
 • Vyhodnocení objednávek - rozdíl skut. a předp.ceny v procentech
 • Položky E-mail rozšířeny na 50 znaků
 • Export nákladů na údržbu do excel/open office
 • Zvolení uloženého výběru aktivuje menu hromadných změn
 • Vynucené rolování kolečkem myši (nastavit v parametrech systému)
 • Oprava zamčení číselníku typů dokumentů
 • Typy dokumentů povinné/doporučené/nepovinné
 • Číselník pozáručních servisů
 • Typ pozáručního servisu u servisních organizací
 • Přehled servisních organizací včetně pozáručního servisu
 • V serv.deníku typ údržby jako text místo zkratky

Verze 3.44.1

 • Systémové úpravy

Verze 3.44.0

 • Def.objednávek s možností nastavení tisku č.obj, předp.ceny, poznámky
 • Externí žádanky
 • Oprava exportu organizací do XLS
 • Zákaz/povolení ext.žádanek v parametrech systému

Verze 3.43.2

 • Převod dat zapisuje do plánu serv.organizaci
 • Hr.změna serv.organizace provádí také změnu plánu

Verze 3.43.1

 • Třídění položky "Umístění" ve výběrovém formuláři
 • Oprava odemčení editace kontaktů v číselníku organizací
 • Oprava hodnot grafu a sestav při více naplánovaných úkonech
 • Možnost nastavení exportu dat bez externích souborů

Verze 3.43.0

 • Plánování údržby ve dnech
 • Údržba včetně servnisní organizace
 • Náklady na údržbu dle servisních orhanizací
 • Náhradní díly včetně jedinečného evidenčního čísla
 • Příjem, výdej, inventura náhradních dílů
 • Přehled pohybů náhradních dílů
 • Odepsání požadovaných náhradních dílů při údržbě zařízení
 • V přehledu náhradních dílů hlášení o minimální zásobě
 • Přiřazení zařízení k náhradnímu dílu
 • Při údržbě zařízení zobrazovány přiřazené ND a s evidovaným množstvím

Verze 3.42.2

 • Oprava zamykání přístupů do číselníků v síťové verzi
 • Pro výrobu skryto tlačítko pro import zdrav.výkonů z VZP
 • "Seznam" -> "Formulář" zdrav.výkonů pro pojišťovny

Verze 3.42.1

 • Oprava pro Win7 - načtení číselníků z SQL serveru
 • Přidán refresh do menu hlavního přehledu
 • Servisní deník - minulá období v samostatném menu

Verze 3.42.0

 • Přístupy uživatelů pro monitorovací verzi
 • Nový přístup na "Plán a objednávky"
 • Oprava zrušení všech záznamů v přehledu objednávek
 • Údržba dat kontroluje klíče přístupů
 • Přístupy na střediska - změna / prohlížení / zákaz
 • Zálohování databáze před převodem do nové verze
 • Kontrola převodu dat na stejný počet převedených záznamů
 • Zobrazení změněných přístupů

Verze 3.41.2

 • Změna algoritmu načítání přístupů
 • Přístupy pro monitorovací verze

Verze 3.41.1

 • Možnost přidat řádek bez zařízení do objednávky
 • Oprava převodu dat - soubory na kartě bez kódu jsou "O"dkazy
 • Oprava cSQL funkce pro EvisPRO - povoleny pouze roky 1900-2200

Verze 3.41.0

 • Uživatelské přejmenování položek jednotlivých sekcí
 • Výběr s možností uložení definice - makro
 • Do dokumentu objednávky tel+email odpovědné osoby
 • Náhledy na kartě zařízení z tabulky náhledů
 • PictView - ver.2.0 - prohlížení násobných náhledů

Verze 3.40.1

 • Úprava hromadného zápisu údržby - aktualizace jen zapsaných objednávek
 • Oprava aktualizace objednávek - chyba pokud není definice objednávky
 • Odstraněna mezera za položkou Název na kartě (nefunkčí lokalizace)
 • Přidán log do otvírání databáze

Verze 3.40.0

 • Nový číselník typů přístrojů výkonů
 • Export výkonů pro zdr.pojičťovny s typy přístrojů

Verze 3.39.2

 • Oprava částky paušálu v tisku nákladů dle středisek za období

Verze 3.39.1

 • Položka IČP do položek přehledu zařízení

Verze 3.39.0

 • Identifikační číslo pracoviště
 • Číselník IČP
 • Export údajů výkonů do xls - pojišťovny

Verze 3.38.3

 • BCP z SQL do formátu MDB
 • Logování průběhu zálohy do BCP
 • Kontrola na major+minor verze v obnovení zálohy
 • Oprava SQL pro výběr sekcí

Verze 3.38.2

 • Kontrola číselníku středisek na duplicity se skupinami středisek

Verze 3.38.1

 • Nová sestava Checklist
 • Oprava zrušení řádku plánu nastaví datum poslední údržby

Verze 3.38.0

 • Možnost nastavení typu dat (zdravotnictví, výroba,…)
 • Možnost použití různých formátů datumů

Verze 3.37.5

 • Oprava exportu přehledu do XLS po výběru záznamů
 • Export organizací a kontaktů do XLS/Ooc
 • Výběrový formulář pro položky evidence v gridu
 • EvisPro - záloha / obnova do mdb souboru
 • Export dat klienta (SQL)
 • Import dat klientů (SQL)
 • Zvětšení rozsahu položky Kód v číselníku zdr.výkonů
 • Úprava FTP přístupů

Verze 3.37.4

 • Oprava hr.změny servisní smlouvy - zápis i do karty zařízení
 • Oprava hr.změny dat.min.údržby - zápis i do karty zařízení
 • Oprava zobrazení archivu v přehledu údržby - zobrazuje i budoucí roky
 • Oprava přehled zrušených záznamů - duplicitní položky aktdate, aktuser
 • Oprava karty - Metrologické typy na 50 znaků
 • Oprava tisku karty - jednopoložkové číselníky bez kódu

Verze 3.37.3

 • Vymazat formulář výběru - ruší nastavení zatržítek
 • Hromadné vkládání dat do žádanky - oprava zápisu typu servisu

Verze 3.37.2

 • Import záznamů o údržbě aktualizuje plán údržby
 • Servisní deník - zobrazení dat dle posledního nastavení

Verze 3.37.1

 • Číselník středisek, číselník umístění do výběru v servisním deníku.deníku
 • Číselník středisek, číselník umístění do výběru v přehledu serv.organizací
 • Oprava - hromadný zápis údržby zařízení
 • Na sestavu servisní deník přidána Třída a Čas.interval(měs)
 • Hr.změna servisní sml.(A/N) v přehledu servisních organizací

Verze 3.37.0

 • Jedno-dvoupoložkové číselníky

Verze 3.36.0

 • EVIS PRO - Evis s daty pod MS SQL
 • Úprava importu z NIS

Verze 3.35.0

 • Zvětšen rozsah položky Skupina
 • Náhledy s možností výběru a hromadné změny
 • Tisk přehledu náhledů
 • Zápis vybraných záznamů z přehledu zař., ND, přísl. do objednávky
 • Zápis vybraných záznamů z přehledu zař., ND, přísl. do žádanky
 • Tisk sestav zařízení v lokálním menu přehledu

Verze 3.34.0

 • Záznamy o údržbě - skok na poslední záznam
 • Záznamy o údržbě - aktivace tlačítka kopie
 • Přehledy s možností zobrazení záznamů aktuálního roku
 • Objednávka včetně předpokládané ceny
 • Hromadná změna názvu zařízení pokud je naplněn číselník názvů
 • Max, Min hodnota a suma hodnot ve sloupcích gridu
 • Oprava převodu dat
 • Poznámka k servisu
 • Obrázek zařízení do karty
 • Automaticky vkládané dokumenty při založení nové karty
 • Definice doplnkových údajů na kartu
 • Doplňkové údaje na kartě - nová záložka
 • Monitorovací verze bez aktualizace
 • Oprava gridu - chyba při zrušení posledního záznamu

Verze 3.33.0

 • Vyladění aplikace pro použití ve Windows VISTA

Verze 3.32.0

 • Oprava navedení nové první karty
 • Kontrola údajů celé karty při uložení ze záložky Zápis o převzetí
 • Oprava aktualizace číselníku metrologických typů
 • Font položek RTF objednávky sjednocen na velikost 10
 • Sjednocení fontů číselníků na kartě zařízení
 • Do objednávky jméno odpovědné osoby místo OSČ
 • Export do Excel 2007
 • Export do OpenOffice Calc
 • Do detailu objednávky jméno odpovědné osoby místo OSČ
 • Oprava hromadného zápisu servisních organizací
 • Oprava opačného třídění datumů v gridech

Verze 3.31.4

 • Oprava gridu a textboxu - použití kláves v listingu

Verze 3.31.3

 • Upozornění při nastavování fontu v definici objednávek
 • Organizace a kontakty s možností změny velikosti formuláře
 • Definice a výběr sekcí evidence s možností změny velikosti formuláře
 • Výběr záznamů - hlášení "Probíhá načtení údajů…"
 • Načtení přístupů - hlášení "Probíhá načtení údajů…"
 • Číselník IU - odpovědná osoba rozšířena na 50 znaků
 • Popis závady přenášen ze žádanky do objednávky
 • Uložení skupiny střediska po editaci karty
 • Povolení zápisu pracovišť bez střediska na kartě
 • Oprava chyby při uložení zrušených záznamů v údržbě zařízení

Verze 3.31.2

 • Údržba dat - kontrola umístění a skupin středisek u zařízení
 • Oprava gridu - po rolování myší se skryje kurzor

Verze 3.31.1

 • Oprava sestav - datum záruky
 • Kontrola na založenou sekci 0

Verze 3.31.0

 • Možnost editace uložené objednávky
 • Možnost nastavení popisu položek programu uživatelsky

Verze 3.30.3

 • Srovnání položek menu zařízení

Verze 3.30.2

 • Oprava výpočtu při zrušení ceny(cenyND) v Záznamech o údržbě
 • Oprava tisku zápisu o převzetí - NULL ve způsobu odepisování
 • Oprava aktualizace nového zařízení uloženého bez záložky zápis o převzetí
 • Oprava kopie údržby při prázdném přehledu
 • Údržba dat včetně kontroly na NULL hodnotu v názvu zařízení
 • V plánu údržby zobrazovat vše, zatržítkem omezit budoucí

Verze 3.30.1

 • Oprava tisku zápisu o převzetí - tisk jednotlivých stran
 • Oprava editace karty - uložení doplňkových údajů
 • Oprava tisku investic - duplicitní zadání data tisku
 • Oprava tisku nákladů - duplicitní zadání data tisku
 • Oprava přístupů - přístup na středisko přepisuje přístup na funkci
 • Oprava výběru po startu - přehled překrývá výběrový formulář
 • Úprava všech tisků - kopie řešeny programově
 • Plán včetně serv.organizací - je-li jedna serv.organizace, přiřadit k plánu
 • Plán včetně serv.organizací - nabízet pouze serv.organizace přiřazené k zařízení

Verze 3.30.0

 • Oboustranný tisk (liché, sudé)
 • Oprava null servisní organizace v Plánu údržby zařízení
 • Datum poslední údržby do přehledu zařízení
 • "File already open" při zrušení MDB a spuštění aplikace
 • Nová položka Interní evidenční číslo
 • Oprava přístupů uživatelů bez navedených sekcí
 • Globální nastavení nutného zápisu serv.organizace u plánů
 • Plánování údržby včetně servisní organizace
 • Úprava formuláře Plán a objednávky
 • Oprava hromadné změny - načtení číselníku metrologie
 • Tisk přehledu zařízení s kontrolou na přetečení paměti

Verze 3.29.0

 • Evidence náhledů
 • Doplnění lokalizace

Verze 3.28.3

 • Úprava převodu dat - kontrola kontaktů
 • Vysvícenícelého řádku v přehledu zařízení
 • Do výběru přidány položky Typ a Metrol.číslo
 • Do hromadné zněny přidány položky Typ a Metrol.číslo
 • Možnost třídění gridů sestupně i vzestupně
 • Tisk nákladů na údržbu dle typu údržby
 • Kontrola nové verze na lok.serveru při vypnuté aktualizaci

Verze 3.28.2

 • Úprava přístupů uživatelů na střediska

Verze 3.28.1

 • Úprava automatického vyřazení při zadání data vyřazení

Verze 3.28.0

 • Přístup uživatelů na střediska
 • Nastavení sekce pro automatické vyřazení zařízení
 • Při zadání data vyřazení dotaz na aut.přesun do sekce pro vyřazení
 • Možnost uživatelského nastavení třídění sekcí
 • Kontrola na existenci objednávky v záznamech o údržbě
 • Úprava kopie přístupů uživatele

Verze 3.27.1

 • Výběr sekcí / zobrazení vybraných sekcí
 • Oprava zobrazení počtu výskytů zařízení v plánu po dnech
 • Oprava mon.verze - akt.žádanek, kopie udržby, dokumenty, koš

Verze 3.27.0

 • Variabilní údaje objednávky dle přihlášeného uživatele
 • Počet kusů a Celková cena do objednávky náhr.dílů
 • Hromadný zápis výkonů k zařízením
 • Možnost přenosu údajů (kopie) z předchozího záznamu o údržbě
 • Možnost ručního číslování objednávek
 • Doplňkové údaje jako memo položka (neomezená velikost)
 • Editace doplňkových údajů na novém formuláři s možností tisku
 • Úpravy sestav pro doplňkové údaje
 • Globální informace o měně. Lze povolit či zakázat zobrazení
 • Přecenění - přepočet do jiné měny přes kurz (koeficient)
 • Název měny do celého programu
 • Údaj JKV přejmenován na SKP
 • Kontrola na prázdnou organizaci při údržbě dat
 • Doplnění lokalizace
 • Oprava tisku Zápis zařízení - způsob odpisu
 • Oprava zadávání názvů výkonů do gridu
 • Oprava překrytí polí na kartě při změně pracoviště

Verze 3.26.2

 • Oprava chyby tisku sestav na Windows VISTA

Verze 3.26.1

 • Žádanka do stavu N-Návrh při zrušení objednávky
 • Oprava tvorby dokumentu objednávky ze žádanky
 • Výběr při spuštění dle data hlášení servisu
 • Stav objednávky kontrolován také na náhradní díly
 • Možnost vyřízení ND na objednávce z přehledu obj.úkonů
 • Doplnění lokalizace

Verze 3.26.0

 • Evidence náhradních dílů
 • Záznamy o údržbě. Třídění dle data sestupně
 • Možnost uživatelského nastavení položek objednávky
 • Poznámka ke každému objednanému úkonu
 • Žádanka zařízení/příslušenství/náhr.dílů
 • Kontrola na duplicity v číselnících
 • Nový číselník MJ
 • Úprava číselníku Odpis a OdpisSK
 • Úprava vytváření dokumentu objednávky
 • Informace o vložení řádku ze žádanky do objednávky
 • Oprava sestavy investic
 • Nové položky Metrologické číslo a Typ metrologie

Verze 3.25.0

 • Přidána komponenta Wiaaut.dll pro tisk/export v různých formátech (jpg, gif, ...)
 • Export přehledů do XLS
 • IČ+DIČ do organizací
 • Roční paušál za opravy do výběrového formuláře

Verze 3.24.2

 • Oprava přehledu dokumentů ve vybrané sekci
 • Plán údržby se zobrazením a výběrem servisních organizací
 • Úprava sestavy Poznámkový blok
 • Úprava sestavy Zápis o převzetí zařízení
 • Úprava sestavy Přehled příslušenství
 • Úprava sestavy Investice za období
 • Úprava sestavy Náklady na údržbu
 • Úprava sestavy Servisní deník
 • Oprava výběru v přehledu příslušenství
 • Oprava špatných sestav nákladů na údržbu + paušály bez servisu
 • Oprava - editace pouze paušálu na kartě neukládá data

Verze 3.24.1

 • Oprava aut.aktualizace přes lokální server

Verze 3.24.0

 • Oprava výběru zařízení pro serv.organizace a serv.smlouvy
 • Možnost navedení čísla smlouvy a dokumentu k serv.organizaci
 • Weblink na formuláři "O programu"

Verze 3.23.1

 • Úprava přihlášení přes lck soubory

Verze 3.23.0

 • U zařízení možnost navedení více servisních organizací
 • Nová sestava karta zařízení, pasport
 • Výběr pro více servisních organizací
 • Připraveno pro Windows Vista
 • EvisUpdate - stahování nových verzí programu evis
 • Update programu z internetu přes HTTP protokol
 • Sestava přehled údržby zařízení
 • Sestava Zápis o převzetí zařízení
 • Zobrazení počtu záznamů po výběru
 • Přehled servisních organizací s možností hromadné změny
 • Sestava servisních organizací - dle zařízení / dle organizací
 • Přehled dokumentace k zařízení
 • Sestava přehled dokumentace zařízení
 • Navedení provedených výkonů pro pojišťovny
 • Sestavy provedených výkonů pro pojišťovny
 • Rušené zařízení se přesunuje do koše
 • Úprava evid.listu tisk typu dokumentů, údržby, kategorie

Verze 3.22.4

 • Oprava výběru dle typu servisu
 • Typ zařízení do sestavy žádanky
 • Automatická záloha při měs.kontrole dat

Verze 3.22.3

 • Oprava tisku seznamu zařízení pro pojišťovny

Verze 3.22.2

 • Možnost nastavení proxy serveru pro FTP
 • Vnitřní úpravy programu
 • Zrušení poslední objednávky snižuje číselnou řadu
 • Oprava zobrazení menu definice sekcí

Verze 3.22.1

 • Oprava přístupů na číselník servisních úkonů

Verze 3.22.0

 • Nová položka UMDNS + číselník UMDNS
 • Při rušení organizace možnost převodu zařízení pod jinou organizaci
 • Při spuštění a hlášce servisu možnost zobrazit daná zařízení
 • Zobrazení aktuálního uživatele na spodní liště
 • Tisk organizací a kontaktů
 • Přidána volba pro informaci o nových verzích
 • Dotaz na provedení aktualizace
 • Vnitřní úpravy programu

Verze 3.21.0

 • Číselník typů dokumentů + Dokumenty

Verze 3.20.3

 • Do výběru přidána položka "Servisní smlouva"

Verze 3.20.2

 • Do sestavy "Evidenční list" přidány položky Třída, Středisko, Rok výroby
 • Sjednoceny názvy položek v sestavě Evidenční list a kartě zařízení

Verze 3.20.1

 • Oprava výpočtu plánovaných termínů na kartě zařízení
 • Nastavení údržby dat při dalším startu programu

Verze 3.20.0

 • Tisk seznamu pro pojišťovny
 • Odstranění chyby Out of memory na Win XP

Verze 3.19.2

 • Kopie včetně plánů, příslušenství, dokumentace, poznámek, ...
 • Tisky lze prohlížet na obrazovce i bez naistalované tiskárny

Verze 3.19.1

 • Aktualizace přes internet obnovuje licenci

Verze 3.19.0

 • Grafy dle nastavení: celkové / detailní ceny servisu
 • Graf investic
 • Žádankový systém
 • Výběr záznamů v přehledu žádaných servisních úkonů
 • Tisk žádanek
 • Tisk přehledu žádaných servisních úkonů

Verze 3.18.0

 • Různé přístupy uživatelů v různých sekcích
 • Databáze s heslem
 • Datum s "D" - dnešní datum (mezernik, +, -)
 • Možnost hledat zařízení (výběr) dle objednávky
 • Oprava tisku čárových kódů

Verze 3.17.0

 • Cesta k souboru náhledu na více než 255zn.
 • Náhledy v *.bmp;*.dib;*.emf;*.gif;*.jpg;*.wmf
 • Náhledy (adresář img) ukládat na síť pro všechny uživatele
 • Grafy s posuvníkem a možností tisku na šířku
 • Zobrazení použitých dat (lokál, síť, klient)
 • Při přepínání klientů se nastavují přístupy sekcí
 • Pouze jeden uživatel může pracovat v síti ve funkci měření
 • V provozním deníku se nezobrazuje středisko pokud není pracoviště
 • Změna velikosti formulářů dle velikosti lišty/písma
 • Compact při spuštění programu pokud je chybná mdb
 • Automatická aktualizace EVIS (přes internet nebo po síti)

Verze 3.16.1

 • Verze klient-server
 • Export dat pro Server
 • Protokol o provedení prohlídky
 • Oprava definice položek přehledu bez položky "Název"
 • Oprava zobrazení objednaných úkonů kde není žádný záznam

Verze 3.15.1

 • Oprava hromadného zápisu údržby
 • Úprava programu pro spouštění s omezenými příst.právy
 • Instalátor Cz/Eng, instalace dle user account

Verze 3.15.0

 • Harmonogram veškeré údržby - kalendář předepsaných akcí
 • Detailní/souhrnné ceny údržby
 • Roční paušální cena za údržbu
 • Indikace zařízení v záruce - nová položka "Záruka do"
 • Sestava investic zařízení
 • Sestava nákladů na údržbu za zvolené období

Verze 3.14.3

 • Při spuštění kontrola na nové data pro import
 • Ruční import dat

Verze 3.14.2

 • Hromadný zápis údržby zařízení
 • Oprava převodu dat síťové verze z verze 1.6

Verze 3.14.1

 • Provozní deník přístroje - metrologie

Verze 3.13.4

 • Oprava rušení záznamu kdy není dokument objednávky
 • Import ze sestav IS Orsoft
 • Oprava výběru - položka Podmínky provozu

Verze 3.13.3

 • Oprava výběru dle data plánu údržby a následném exportu to XLS
 • Nastavení dat na server přejmenuje lokální mdb (síťová verze)
 • Pokus o opravu "Invalid row value" - err.30009

Verze 3.13.2

 • Nápověda propojena na obsah

Verze 3.13.1

 • Kompletní slovenská lokalizace
 • Oprava přístupů u monitorovací verze
 • Oprava ukončení minimalizovaného okna karty
 • Oprava exportu do excelu v síťové verzi
 • Nadpisy přehledu pro SK/CZ

Verze 3.13.0

 • Definice štítků pro tisk čk
 • Čárový kód - Inv.čísla zařízení a příslušenství
 • Tisk od pozice štítku
 • Možnost tisku čk z výběru zařízení a příslušenství
 • Možnost vyhledat zařízení a příslušenství pomocí čk
 • Zápis údržby na zadaný čk
 • Oprava kopie přístupů do vlastního přihlášení
 • Zrušen dotaz na uložení objednávky
 • Oprava číslování objednávek
 • Kontrola číselných řad při převodu dat

Verze 3.12.2

 • Opravena navádění nové objednávky
 • Oprava šířek sloupců přehledu

Verze 3.12.1

 • Uživatelsky definovatelná hlavička objednávky (logo+adresa)
 • Malá nápověda do výběru
 • Každý měsíc automatická kondenzace dat
 • Možnost editovat položku Poznámka při tvorbě objednávky
 • Oprava spuštění aplikace - nelze spustit sekci do které uživ. nemá přístup
 • Přidána možnost vložit záznam z příslušenství do objednávky
 • Odstranění chyby nedostatku paměti (Out of memory)
 • Grafy zobrazují náklady v mil.Kč

Verze 3.11.4

 • Oprava třídění číselníků dle položky z registru

Verze 3.11.3

 • Přidány položky typ a výr.č. do servisního deníku
 • Upraven tisk servisního deníku na šířku + nové položky typ, vč, poznámka

Verze 3.11.0

 • Číselník účetní odpisy
 • Číselník odpisová skupina
 • Odpovědná osoba do převzetí útvarem
 • Při navádění objednávky kontrola na předdefinované texty
 • Upravena délku číselníku Kategorie
 • Malá nápověda na "Přidat" v objednávce
 • Malá nápověda v definici objednávky
 • Malá nápověda v grafech

Verze 3.10.0

 • Evidence měření (ze záznamů o údržbě)
 • Tisk měření - jednotlivě, hromadně k zařízení, hromadně za období
 • Uživatelská změna velikosti formulářů číselníků
 • Přidána položka Zařazení (kod+název) - číselník
 • Přidána položka Zařazení do tisku karty a zápisu o převzetí
 • Číselník Odpovědné osoby - přidat příznak účastníků přejímacího řízení
 • Účastníci přejímacího řízení - výběr jména z číselníku odpovědných osob

Verze 3.9.4

 • Nelze zrušit sekci pokud je zakázána
 • Oprava změny čísla inv.úseku na znakovou položku
 • OK v kontaktech na kartě zařízení
 • Načítání číselníků organizací až při vstupu na textovou položku
 • Alt+klávesa oprava pro Windowx 98

Verze 3.9.3

 • Odp.os do přehledu