Evis Mobile

Evidence servisu zařízení na vašem mobilním zařízení

Online objednávka

Aplikace je mobilní nádstavbou systému Evis PRO. Umožňuje sledovat údaje zařízení, plánů, servisních zásahů, žádanek. Obsahuje moderní nástroje pro skenování čárových kódů fotoaparátem mobilního zařízení. Všechny údaje jsou vzájemně provázány. Aplikace je dostupná pro operační systém Android.

Cena: 9900,00 Kč bez DPH

TOPlist

Novinky

Vyhledání zařízení dle UDI/QR kódu
Možnost vložení naskenovaného UDI/QR kódu do zařízení

Zařízení

Zařízení

Funkce zobrazuje informace o zvoleném zařízení. Pro načtení zařízení je vyžadováno inventární číslo. Inventární číslo lze zadat ručně nebo jej naskenovat přes čárový kód pomocí fotoaparátu telefonu/tabletu. Jednotlivé údaje zařízení jsou zobrazeny v přehledné tabulce. Po načtení údajů zařízení lze zobrazit údaje plánu, údaje údržby nebo založit novou žádanku. Slouží k tomu tlačítka v dolní části obrazovky nebo funkce v menu.

Plán údržby

Plán údržby

Funkce zobrazuje naplánované servisní úkony pro zvolené zařízení. Pro načtení zařízení je vyžadováno inventární číslo. Inventární číslo lze zadat ručně nebo jej naskenovat přes čárový kód pomocí fotoaparátu telefonu/tabletu. Základní údaje zařízení jsou zobrazeny v přehledné tabulce. Údaje plánu jsou zobrazeny v tabulce s barevným rozlišením aktuálního stavu naplánovaného úkonu. Dotykem na zvolený plán se zobrazí detail s veškerými údaji naplánovaného úkonu.

Servisní úkony

Servisní úkony

Funkce zobrazuje informace o provedené plánované nebo neplánované údržbě zařízení. Pro načtení zařízení je vyžadováno inventární číslo. Inventární číslo lze zadat ručně nebo jej naskenovat přes čárový kód pomocí fotoaparátu telefonu/tabletu. Základní údaje zařízení jsou zobrazeny v přehledné tabulce. Údaje údržby jsou zobrazeny v přehledné tabulce. Dotykem na zvolenou údržbu se zobrazí detail s veškerými údaji provedené údržby.

Evidence žádanek

Evidence žádanek

Funkce zobrazuje informace o založené žádance. Pro načtení žádanky je vyžadováno její číslo. Dotykem na odpovídající tlačítko lze zobrazit poslední navedenou žádanku. Žádanka slouží k navedení požadavku na údržbu. Servisní technik následně dle těchto požadavků provádí servisní zásahy či objednává servis nebo materiál. V dolní části je tlačítko pro zobrazení detailu. Detail zobrazuje řádky žádanky se základními údaji. Po dalším dotyku se zobrazí detail řádku žádanky se všemi údaji.

Nová žádanka

Nová žádanka

Funkce umožňuje navést novou žádanku. Proces založení žádanky je rozdělený na tři kroky. V prvním kroku se nastavují údaje střediska, pracoviště, odpovědné osoby a další. Využívají se k tomu číselníky. V druhém kroku je zvoleno zařízení, typ údržby, termíny. Inventární číslo zařízení lze zadat ručně nebo naskenovat pomocí čárového kódu. V posledním kroku lze zadat předpokládanou cenu, popis závady a časové omezení pro odstranění závady. Nová žádanka je založena do evidence. Následně ji můžete editovat/prohlížet v aplikaci EvisPRO.

Vyhledat zařízení

Vyhledat zařízení

Pro vyhledání zařízení jsou k dispozici položky název, typ, inventární číslo, výrobní číslo, středisko. Položky inv.číslo a výr.číslo lze také naskenovat pomocí čárového kódu. Vyhledaná zařízení jsou zobrazena v přehledné tabulce. Dotykem na jednotlivá zařízení lze zobrazit jejich deatail. Z detailu jsou dostupné další vnořené funkce - plán, údržba, atd.

Kontrola pracoviště

Kontrola pracoviště

Funkce slouží k zobrazení zařízení, která mají prošlý některý z plánovaných úkonů. Po spuštění funkce je nutné vybrat z číselníku pracoviště, které má být prověřeno. Po zvolení pracoviště se dohledají a zobrazí zařízení s prošlým plánem. Lze tak jednoduše zkontrolovat zda na uvedeném pracovišti je vše v pořádku.

Stručný přehled funkcí které obsahuje systém Evis Mobile


 • oblíbená zařízení
 • zobrazení údajů zařízení
 • editace údajů zařízení
 • navedení nového zařízení
 • zobrazení plánu údržby
 • zobrazení servisních úkonů
 • navedení nového servisního úkonu
 • zobrazení dokumentů
 • navedení nového dokumentu
 • foto nebo vložení náhledu dokumentu
 • zobrazení údajů žádanek
 • navedení nové žádanky
 • aktualizace provozních počítadel
 • funkce pro kontrolu pracovišť
 • skenování QR/čárových kódů pomocí fotoaparátu
 • výběr zařízení dle zadané podmínky
 • aktualizace a zobrazení s využitím číselníků
 • provoz v intranetu přes wifi
 • provoz v internetu/intranetu přes mobilní data
 • volba primárního a alternativního serveru
 • bezpečná komunikace zahrnující identifikaci tazatele
 • software funkční pod OS Android
 • multijazykové prostředí

Aplikace je dostupná pro operační systém Android. Jako API mezivrstva je použit asynchronní JavaScriptový stroj Node.js. Pomocí tohoto stroje lze vytvářel škálovatelné síťové aplikace.

Systém Evis Mobile pracuje s daty aplikace EvisPRO uloženými na SQL serveru.

Pokud budete mít zájem, rádi přijedeme a systém EvisPRO a Evis Mobile vám předvedeme přímo u vás na zvoleném počítači nebo provedeme prezentaci na našem zařízení. Jako doplňkovou službu nabízíme možnost převodu vašich stávajících dat do systému EvisPRO. Tímto způsobem lze velice rychle a jednoduše přejít na nový systém. Dále nabízíme provedení instalace, zaškolení obsluhy, následnou pomoc při řešení problémů.

Nahoru