Evis Mobile

Evidence servisu zařízení na vašem mobilním zařízení

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup software u firmy ASW-CZ, s.r.o.

II. Objednání zboží

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné.
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři jako adresa místa dodání zboží. V případě, že není tato adresa vyplněna je zboží dodáno na adresu sídla společnosti nebo bydliště kupujícího.
 • Vyplněním registračního formuláře, nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Odstoupení od kupní smlouvy

 • Na produkty (software) nabízené v internetovém obchodě se nevztahuje ustanovení odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 o možnosti odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Vrácení zboží je možné pouze u produktů s fyzickou distribucí.
 • Do 14 dní od objednání lze vrátit výhradně neregistrované, nerozbalené a jinak nepoškozené produkty, které nebyly výrobcem distribuovány pro konkrétního zákazníka. Software registrovaný nebo upravený pro konkrétního koncového zákazníka nebo objednaný na základě dodaných registračních údajů (upgrade nebo update produktu) nelze vrátit.
 • Software distribuovaný elektronicky nelze vrátit.
 • Záruka se vztahuje pouze na poškození instalačních médií nebo poškozené balení produktu. Poškozené balení produktu je třeba reklamovat u přepravce a doložit při reklamaci potvrzený protokol přepravce.

IV. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník požádá.
 • Prodávající má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného zboží nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, eBanka apod.) vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.

V. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést na objednávce správné a pravdivé údaje.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit cenu uvedenou na objednávce. S celkovou cenou objednávky je kupující seznámen ještě před jejím potvrzením.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to. Prodávající se tímto zavazuje vymazat veškeré údaje o kupujícím z databáze. Toto ustanovení se netýká údajů, které jsou nutné zajištění průkaznosti účetních dokladů.

VI. Obchodní sdělení

 • Stažením demoverze programu nebo zaplacením programu bude kupující(zákazník) uložen do databáze a může být v budoucnu osloven s obchodními nabídkami. Tento zápis bude na žádost kupujícího(zákazníka) zrušen.

VII. Závěrečná ustanovení

 • Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.