Evis Lite

Plně uživatelsky definovaný systém - vytvořte si program "na míru"

Další informace získáte přes technickou podporu nebo zde

Stránka obsahuje soubory a jednoduchý návod jak postupovat při aktualizaci systému. Aktualizace může probíhat automaticky nebo ji můžete provádět ručně. Automatickou aktualizaci je nutné zvolit v nastavení systému. Informace o aktuální verzi systému najdete v historii změn.

Aktualizace starší verze systému

Stažený aktualizační soubor (viz.ruční aktualizace) rozbalte do adresáře, kde se nachází datový soubor (okndata.mdb). Po spuštění systému Evis se automaticky vyhledají soubory s novou verzí a provede se načtení nové verze na stanici.

Aktuální verze programu pro provedení automatické aktualizace aswupdate. Soubor rozbalte do adresáře kde máte nainstalován systém Evis a spusťte jej.

Automatická aktualizace

Automatická aktualizace

Funkce umožňuje automatické stahování nových verzí systému. Nastavení se provádí v parametrech systému. Pro správnou funkčnost je potřeba zatrhnout políčko "Automatické načítání nových verzí programu", poté vybrat ze seznamu jednu z možností, kterou chcete využívat.

  • Načítat z lokálního serveru (stanice v síti)
  • Načítat z internetu (správce, zodp.pracovník)
  • Načítat z internetu a ukládat na lokální server (správce, zodp.pracovník)
  • Zobrazit upozornění na existenci nové verze (správce, zodp.pracovník)

Ruční aktualizace

Ruční aktualizace

Pokud nemáte přímý přístup k internetu, můžete použít ruční aktualizaci. Na kterémkoliv počítači stáhněte požadovaný soubor aktualizace:Tento ZIP soubor poté rozbalte na server do adresáře kde se nachází datový soubor programu (okndata.mdb). V parametrech systému na všech stanicích pak zatrhněte políčko "Automatické načítání nových verzí programu", poté vyberte ze seznamu možnost "Načítat z lokálního serveru".