Evis Lite

Plně uživatelsky definovaný systém - vytvořte si program "na míru"

Online objednávka a stažení zkušební verze systému EvisLite

Systém EvisLite je určen pro evidenci servisu a předepsané údržby zařízení. Umožňuje plánování a provádění povinných kontrol i sledování oprav. Jeho ovládání je velmi jednoduché a intuitivní. Nabízí unikátní uživatelskou definici vlastních položek - jejich počet, rozsah i umístění. Systém je možno provozovat na lokálním počítači nebo v počítačové síti.

Cena od: 9900,00 Kč bez DPH

TOPlist

Základní obrazovka

Základní obrazovka

Základní obrazovka systému zobrazuje informace o zákaznících, zařízeních, zakázkách. Všechny tyto údaje mohou být zobrazeny s nastavenými vazbami. Pokud některá vazba není nastavena, jsou zobrazeny všechny údaje. Pomocí výběrového formuláře lze omezit zobrazené záznamy, nejčastěji pro potřeby tisku nebo dalšího vyhledávání.

Karta zařízení

Karta zařízení - evidenční záznam

Karta zařízení je dynamicky generována dle uživatelsky nastavitelných položek. V horní části formuláře jsou zobrazeny základní údaje zařízení. Zbytek formuláře zobrazuje další položky zařízení. Obsah položek evidence může být řízen číselníky nebo má vazbu na evidenci organizací a kontaktů. Je tak maximálně zajištěna správnost údajů a efektivita práce při navádění nových záznamů. Důležitou součástí evidence je automaticky udržovaná informace o plánu údržby zařízení. Pro jednoduché navádění nových zařízení stejného druhu je k dispozici kopie záznamu.

Plán údržby

Plánování údržby

Plán údržby obsahuje údaje o naplánovaných zásazích na zařízení. Plánovat údržbu lze na základě pevně stanoveného časového intervalu mezi úkony údržby (stejného typu) nebo na základě doby provozu zařízení (interval stanovený v provozních hodinách), případně lze použít obě metody plánování současně, přičemž je rozhodný termín údržby, který nastane dříve. Plánovač je doplněn možností stanovení časového předstihu, se kterým systém upozorňuje na naplánovanou údržbu.

Záznamy o údržbě

Záznamy o údržbě zařízení

Záznamy o údržbě uchovávají informace o provedené plánované nebo neplánované údržbě zařízení. V seznamu servisních zásahů lze libovolně přidávat nebo rušit záznamy. Záznam o servisním zásahu umožňuje uložit mimo jiné také náhled protokolu či jiné grafické informace. Změnami v záznamech o údržbě se automaticky aktualizují navedené plány údržby příslušného zařízení. Pro potřeby revizí je zde evidence protokolů a údajů provedených měření s možností hromadného tisku.

Dokumenty

Dokumenty k zařízení

Funkce umožňuje zapsat údaje o existenci a umístění libovolné dokumentace zařízení. Záznam v dokumentech umožňuje uložit mimo jiné také náhled dokumentu či jiné grafické informace. Je-li na kartě zařízení zatržena nutnost mít prohlášení o shodě nebo evidovat nežádoucí příhody, zobrazí se tyto nabídky v typu dokumentu.

Evidence náhledů

Evidence náhledů

Funkce umožňuje zapsat seznam dostupných náhledů k dané položce. Náhledy lze vkládat(přiřazovat) jako odkaz na existující soubor nebo vytvářet kopie existujících souborů pro použití v programu Evis. Veškeré informace a kopie jsou ukládány na server a dostupné všem uživatelům. Náhledy (fotografie, dokumenty, programy, ...) lze spouštět přímo ze seznamu. U grafických souborů lze využít interního prohlížeče.

Výběr záznamů

Výběr záznamů

Výběr záznamů pracuje nad přehledem zařízení. Umožňuje zadat libovolnou výběrovou podmínku nad nejdůležitějšími položkami evidence. Výběr se provádí přesně dle zadaného textu bez ohledu na malá a velká písmena. Výběr lze provést dle jakékoliv části textu s použitím tzv. výplňkového znaku. Výsledek lze vytisknout v podobě sestavy. Další tiskové sestavy umožní uchování celé evidence v tištěné podobě.

Datové číselníky

Datové číselníky

Datové číselníky jsou použity pro sjednocení zápisů a pro zjednodušení zadávání údajů u jednotlivých položek. Pomocí číselníků lze jednoduše najít a zapsat organizace a kontakty, druhy zařízení, odpovědné osoby, měrné jednotky, názvy zařízení, skupiny zařízení, země původu, servisní úkony, typy dokumentů, izolační třídy.

Sestavy

Sestavy

Všechny sestavy v systému lze zobrazit nejdříve na obrazovku, pak následně vytisknout na zvolenou tiskárnu. V náhledu před tiskem je možné sestavu uložit do grafického souboru (gif, jpg, bmp, ...). Takto uložený soubor lze odeslat el.poštou. Pro export tisku da PDF doporučujeme využít virtuálních PDF tiskáren (WinPDF, CuteODF, ...)

Plán údržby

Plán údržby

Funkce zobrazuje naplánované servisní úkony na jednotlivých zařízeních z různých pohledů. Zobrazit lze všechny záznamy, záznamy po dnech, záznamy po týdnech (i v jednotlivých dnech týdne), měsících, obdobích (čtvrtletí, pololetí, rok) a záznamy dle typu údržby. Všechny pohledy lze vytisknout.

Servisní deník

Servisní deník

Funkce zobrazuje v přehledu všechny dosud navedené servisní úkony pro všechna zařízení dané sekce. Záznamy obsahují náhledy protokolů či jiných grafických informací uložených k servisnímu zásahu. Servisní deník obsahuje možnost výběru záznamů dle zvolené podmínky podobně jako v přehledu zařízení. Přehled je možné vytisknout.

Přístupy uživatelů

Přístupy uživatelů

Každému uživateli lze přiřadit přístupová práva na jednotlivé funkce systému. Přístupová práva jsou zobrazeny ve stromové struktuře přesně dle vnoření. Jednotlivým uživatelům lze nadefinovat různé přístupy pro jednotlivé sekce systému. Samozřejmostí je možnost kopírování přístupů mezi navedenými uživateli.

Definice položek skupin

Položky skupin

Všechny položky evidence zařízení jsou uživatelsky definovány. Jednotlivé položky mohou být rozděleny do skupin a tyto skupiny následně přidělovány do zařízení. Každé zařízení může obsahovat rozdílné položky. Využijte funkce "Kopie zařízení" pro navedení nového zařízení stejného druhu.

Stručný přehled funkcí které obsahuje systém EvisLite


 • rozdělení zařízení do sekcí
 • uživatelské nastavené položek evidence
 • sloučení položek do jednotlivých skupin
 • souhrnný přehled zařízení
 • třídění záznamů v přehledu dle kterékoliv položky
 • výběr záznamů do přehledu dle zadané podmínky
 • podmínku výběru lze kdykoliv rozšiřovat a měnit
 • tisk přehledu se zvolenými položkami
 • jednoduchá aktualizace s využitím číselníků
 • ke každému zařízení lze přiřadit obrázek či foto dokument
 • navedení servisních zásahů
 • aut.změna plánu údržby při provedeném servisním zásahu
 • dodatečně ručně změnit vygenerovaný plán údržby
 • ke každému záznamu lze přiřadit opis či foto dokumentu
 • navedení seznamu dokumentů k zařízení
 • poznámkový blok s možností navedení jakéhokoliv textu
 • možnost importu textu z jiných aplikací
 • možnost exportu údajů do aplikace Microsoft Excel
 • tisk poznámkového bloku
 • aktualizace datových číselníků
 • sestava přehled zařízení
 • sestava evidenční list zařízení
 • sestava přehled údržby zařízení
 • sestava přehled nákladů na údržbu
 • sestava výsledky měření
 • sestava protokol o provedení prohlídky
 • každou sestavu lze exportovat do grafického formátu
 • plán údržby zařízení s možností tisku
 • zobrazení všech záznamů plánu, po dnech, v měsíci, dle typu údržby
 • servisní deník s možností výběru a tisku
 • možnost nastavení adresáře pro zálohu či obnovu dat
 • zálohování dat a obnovu z bezpečnostní kopie
 • možnost provozu v počítačové síti
 • definice přístupů pro jednotlivé uživatele
 • jednoduchou a přehlednou obsluhu
 • software plně funkční pod Windows XP/Vista/7/8/10

Pro dokonalou ochranu dat je program doplněn funkcí pro archivaci a obnovení dat z archivu. Systém je navržen pro grafické prostředí MS Windows a je plně kompatibilní se všemi dosud vydanými verzemi počínaje Windows 95. Poběží Vám na jakémkoliv počítači s procesorem Pentium. K Vaší spokojenosti však doporučujeme konfiguraci Pentium 200 s 32MB operační paměti.
Pokud budete mít zájem, rádi přijedeme a systém EvisLite vám předvedeme přímo u vás na zvoleném počítači nebo provedeme prezentaci na našem zařízení. Jako doplňkovou službu nabízíme možnost převodu vašich stávajících dat do systému EvisLite. Tímto způsobem lze velice rychle a jednoduše přejít na nový systém. Dále nabízíme provedení instalace, zaškolení obsluhy, následnou pomoc při řešení problémů.

Nahoru