Evis Lite

Plně uživatelsky definovaný systém - vytvořte si program "na míru"

Online objednávka a stažení zkušební verze systému EvisLite

Stránka obsahuje výčet všech provedených změn v systému EvisLite. Zde máte možnost porovnat Vaši verzi s posledními vydanými verzemi a ihned objednat aktuální verzi či upgrade na aktuální verzi systému.

Aktuální verze programu pro provedení automatické aktualizace aswupdate. Soubor rozbalte do adresáře kde máte nainstalován systém EvisLite a spusťte jej.

Verze 1.12.0

 • Doplnění údajů organizací o další údaje

Verze 1.11.0

 • Plánování údržby dle provozních počítadel

Verze 1.10.0

 • Oprava servisního deníku. Doplněny data o nové položky počítadel
 • Oprava editace údajů v plánování údržby
 • Oprava exportu přehledu zařízení do XLS

Verze 1.9.0

 • Zrušení dod,výr,servisu z číselníku organizací

Verze 1.8.0

 • Oprava editace uživatelů aplikace
 • Další údaje k organizacím

Verze 1.7.1

 • Odstranění chyby po nastavení umístění dat z aplikace
 • Oprava čtení licence pro síťovou verzi
 • Oprava tisku přehledů (netiskl poslední sloupce)

Verze 1.7.0

 • Evidenční číslo do přehledu organizací
 • Zobrazení složky s dokumenty k organizaci (pr.tl.myši v organizacích)
 • Doplnění kalendáře do datumových položek

Verze 1.6.0

 • Změna struktur pro program EvisMon

Verze 1.5.0

 • Úprava načtení organizací bez IČ
 • Úprava přidání nového kontaktu na win 7-8
 • Plánovaná/neplánovaná údržba…
 • Doplnění položek pro Evismon
 • Kontrola na definici reklamací při tisku rekl.protokolu
 • Úprava rolování kolečkem myši na kartě zařízení

Verze 1.4.1

 • Možnost vložení nové organizace z editace reklamace
 • Barevné rozlišení řádků přehledů
 • Klik na organizaci zobrazí editaci organizací a postaví se na správné IČ
 • Vyhledání organizace v hlavním přehledu dle ič nebo názvu
 • Možnost tisku prázdné reklamace

Verze 1.4.0

 • Evidence reklamací
 • Oprava rušení řádku v kontaktech
 • Zrušení zobrazení pole "Záruka" v servisním deníku

Verze 1.3.0

 • Uživatelsky definované číselníky
 • Automatická aktualizace přes internet
 • Nápověda aplikace ve formátu PDF
 • Tisk záznamů o údržbě včetně textových polí
 • Nové položky v evidenci organizací
 • Dokumenty v evidenci organizací
 • Po aktualizaci organizací se kurzor vrací na původní záznam přehledu
 • Pracovní postupy

Verze 1.2.2

 • Zrušení skrývaní položek při uzamčení zařízení/zakázek v přehledu

Verze 1.2.1

 • Úprava servisního deníku
 • Definice štítků pro tisk čárového kódu

Verze 1.2.0

 • Grafy nákladů na údržbu zařízení
 • Zrušené záznamy - datový koš
 • Prázdná kopie
 • Spuštění nápovědy z aplikace

Verze 1.1.0

 • Upraveny tiskové sestavy
 • Definice skupin s možností navedení obrázku

Verze 1.0.6

 • Oprava editace číselníku organizací

Verze 1.0.5

 • Oprava překrývání editačního pole u nové karty
 • Nápověda

Verze 1.0.4

 • Přehled dokumentů
 • Přehled náhledů
 • Nastavení min.velikostí evidenční karty

Verze 1.0.3

 • Tiskové sestavy

Verze 1.0.2

 • Karta zařízení, plán, údržba

Verze 1.0.1

 • Základní obrazovka s přehledem údajů

Verze 1.0.0

 • Prvotní verze vycházející ze systému Evis 3.50.1